วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553

อำเภอเมืองของฉัน

อำเภอเมือง


อำเภอของฉันนั้นมีชายทะเลที่สวยงามและมีสถานที่ที่สำคัญของจังหวัด และยังมีสถานที่ที่เราชาวชุมพรเคารพนับถือกัน อำเภอของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ลองไปเที่ยวชุมพรสักครั้งนะค่ะ แล้วคุณจะรักชุมพร

ประวัติจังหวัดชุมพร


ประวัติจังหวัดชุมพร


เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ปี พ.ศ.1098 โดยมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านของนครศรีธรรมราช ใช้รูปแพะเป็นตราเมือง เป็นเมืองใน อาณาจักรฝ่ายใต้ของกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งเป็นมณฑลชุมพร ต่อมามีการยุบการปกครองระบอบมณฑล ชุมพรจึงมีฐานะเป็นจังหวัด คำว่า “ชุมพร” สันนิษฐานว่ามีที่มาจากคำต่าง ๆ ว่า “ชุมนุมพล” เนื่องจากเป็นเมืองหน้าด่าน การเดินทัพไม่ว่าจะมาจากฝ่ายเหนือหรือว่าฝ่ายใต้ ล้วนเข้ามาตั้งค่ายชุมนุมพลกันที่นี่ จึงเรียกจุดนี้ว่า “ชุมนุมพล” ต่อมาเพี้ยนเป็น “ชุมพร” อีกความหมายหนึ่งอาจมาจากคำว่า “ ชุมนุมพร” เนื่องจากประการหนึ่งในการเดินทางไปทำศึกสงครามของแม่ทัพนายกอง ตั้งแต่สมัยโบราณมา เมื่อจะเคลื่อนพลจะต้องทำพิธีส่งทัพโดยการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ได้รับชัยชนะในการสู้รบเป็นการบำรุงขวัญทหาร ในสถานที่ชุมนุมเพื่อรับพรเช่นนี้ ตรงกับความหมายชุมนุมพร หรือประชุมพร
แต่อีกทางหนึ่งสันนิษฐานว่า น่าจะได้มาจากชื่อพันธุ์ไม้ธรรมชาติในท้องถิ่น ได้แก่ ต้นมะเดื่อชุมพร เพราะที่ตั้งของเมืองชุมพรนั้นอยู่บนฝั่งแม่น้ำท่าตะเภา มีต้นมะเดื่อชุมพรขึ้นมากมาย ต้นมะเดื่อชุมพรจึงเป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของตราประจำจังหวัดชุมพร


วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เที่ยวจอมบึงราชบุรีมีที่พักที่สะดวกสบาย สวยงามมีภูเขาล้อมรอบ ดังนั้นเราควรเที่ยวเมืองไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย เที่ยวเมือไทยไม่ไปไม่รู้

จอมบึงของเรา


จอมบึงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรี เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นอำเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นถ้ำเป็นส่วนใหญ่ เช่น ถ้ำจอมพล มีลิงมากมายเป็นที่อาศัยของลิงจำนวนมาก